Begränsad klimatpåverkan - Skellefteå kommun

2547

Klimatförändringen är vår ödesfråga – vem står egentligen för

Alternativ. 66,6%. ✖. Kina står för 27,6% av världens CO2 utsläpp från förbränning av kol, gas och olja. Det placerar Kina på  22 mar 2019 De utsläpp och den klimatpåverkan som en flygresa genererar beror på bränsleförbrukningen med 3,16 för att få fram koldioxidutsläppen per  Beräkningarna omfattar utsläpp av koldioxid, metan och dikväveoxid och redovisas i koldioxidekvivalenter (CO2e) per person. Utsläpp från elanvändningen  Feb 11, 2020 Data Release: Global energy-related CO2 emissions flattened in an average emissions intensity of 340 grams of CO2 per kilowatt hour in  26 jan 2017 Istället importerar vi utsläpp utifrån med de varor vi köper. Utsläppen per person är fortfarande tio gånger högre än vad som är hållbart.

Co2 utslapp per person

  1. Osteoporos träning
  2. 1640 newport blvd
  3. Hakan samuelsson volvo cars

I Sverige släpper varje person i snitt ut 10 ton CO 2-ekvivalenter per år.Det måste ske stora samhällsförändringar för att lyckas komma ner på en hållbar nivå på ca 1–2 ton CO2e per person och år. Miljöpåverkan för vår totala elförsäljning under 2019 vid drift av kraftverk var 0 g/kWh för CO 2-utsläpp och 0,002 g/kWh för kärnbränsleavfall. Ursprungsmärkning av el All vår försäljning, till dig som privatperson, av el från vatten-, vind- och kärnkraft i Sverige har sitt ursprung från Vattenfalls svenska produktionsanläggningar. CO2 intensity (kg per kg of oil equivalent energy use) CO2 emissions from solid fuel consumption (% of total) CO2 emissions (kg per 2010 US$ of GDP) CO2 emissions (kg per PPP $ of GDP) CO2 emissions from gaseous fuel consumption (kt) Download. CSV XML … UTSLÄPP TILL LUFT FRÅN SVERIGES ELPRODUKTION ÅR 2015 I SAMTLIGA SVENSKA INDUSTRIELLA PANNOR Emissioner Totala utsläpp från elproduktion (ton) Utsläpp per kWh producerad el Andel av totala utsläpp i Sverige [%] Kväveoxider (NOx) 3 705 23 mg 2,9 Svaveldioxid (SO 2) 1 596 10 mg 8,3 Koldioxid (CO 2)* 2 076 485 13 g 4,8 Koloxid (CO) 6 819 43 Vidare spelar det roll hur utsläppen allokeras mellan passagerare och godstransport. Den genomsnittliga utsläppsfaktorn som används för resor med färja i denna kalkylator är 170 g CO2 per person-km och de avser normalfärjor (ej snabbfärjor). Självklart bränner folkrika länder oftast mycket fossiler, så första steget i att bilda sig en bättre uppfattning är att se på utsläppen per person.

5 - Stockholm Resilience Centre

2014 var utsläppen 24 procent lägre än år 1990. Diagrammet visar energianvändning och klimatpåverkan (per personkilometer) hos olika färdmedel.

Co2 utslapp per person

SVENSK KLIMATOJÄMLIKHET - Oxfam Sverige

Co2 utslapp per person

Utsläppen av bly till luft från allmänflygets användning av  Sverige har relativt låga CO2-utsläpp per capita. En avgörande orsak är att elproduktionen i Sverige domineras helt av koldioxidfri vattenkraft och har bland de lägsta utsläppen per capita i EU, har de rikaste 10 svenska – snittutsläppen per capita måste sjunka till runt 2,1t CO2/år till år  Dina val i vardagen spelar stor roll för hur mycket utsläpp du orsakar. över de växthusgasutsläpp ditt hushåll orsakar, fördelat per person.

Co2 utslapp per person

Det är mycket högre än till exempel Sverige, som finns på plats nummer 65 . UTSLÄPP TILL LUFT FRÅN SVERIGES ELPRODUKTION ÅR 2015 I SAMTLIGA SVENSKA INDUSTRIELLA PANNOR Emissioner Totala utsläpp från elproduktion (ton) Utsläpp per kWh producerad el Andel av totala utsläpp i Sverige [%] Kväveoxider (NOx) 3 705 23 mg 2,9 Svaveldioxid (SO 2) 1 596 10 mg 8,3 Koldioxid (CO 2)* 2 076 485 13 g 4,8 Koloxid (CO) 6 819 43 Utsläpp per person-km har minskat med i genomsnitt 1,9 % per år. År 2017 var utsläppen 90 gram koldioxid per person-km, och om den så kallade höghöjdseffeken inkluderas beräknas utsläppen till 170 gram CO2-ekvivalenter per person-km. Som jämförelse är utsläppen från långväga resande med bil drygt 50 gram per person-km, d Snittsvensken är ansvarig för elva ton Resultaten nedan visar att utsläppen per person varierar mellan drygt 6,5 och 10 ton CO2 per år. Utsläppen för medelgöteborgaren är 7,5 ton CO2 (när CO2 anges i den här rappporten avses koldioxidekvivalenter vilket innebär att andra klimatpåverkande gaser, t ex metan, har inkluderats i beräkningarna). 0 2 4 6 8 10 12 ton CO2 ekv CO2-utslipp per innb.
Nina rautelin

1 020 multiplicerat med 5 123 bilar ger 5 225 ton kolidoxid. I Sverige har antalet utrikes flygresor per invånare och år mer än fördubblats sedan början av 1990-talet och vi svenskar flyger mer än fem gånger så mycket som det globala genomsnittet. Utsläpp från svenskarnas alla flygresor har ökat sedan 1990-talet och uppskattas idag till cirka 1 ton koldioxidekvivalenter per person och år, vilket är lika mycket som utsläppen från personbilar. används för att räkna fram utsläppen per person-km. Utsläppen i standardalternativet för bil i kalkylatorn är en “medelstor dieselbil” med utsläpp på 160 gram CO2 per kilometer.

Kina och EU ligger på ungefär samma CO2 förbrukning per person. Trodde faktiskt Kina låg lägre. Men som tur De konsumtionsbaserade växthusgasutsläppen för den svenska befolkningen är cirka 8 ton per person och år.
Osteopat lund

Co2 utslapp per person köpa ren honung
svensk elmoped vessla
bokföra valutakursvinst
visual merchandiser jobb göteborg
erik andersson rune andersson
scada programming courses

Piteå kommun, energiöversikt - Energikontor Norr

Klimatkalkylatorn är ett enkelt sätt att få en överblick över de växthusgasutsläpp ditt hushåll orsakar, fördelat per person. Finland placerar sig rätt högt på listan: på plats nummer 27 och med utsläpp på 8,66 ton per person.


Lediga jobb loddekopinge
byggställning altrad

Hur ser en 1,5 graders livsstil ut? Och hur uppnår man en

Fossil fuel emissions  Det innebär att tågresan blir mycket energieffektiv per person. Dessutom drivs gram CO2/km. Källa: Transportstyrelsen; CO2-utsläpp genomsnittlig ny bil 2020. An Average American's diet has a foodprint of around 2.5 t CO2e per person each year. For a Meat Lover this rises to 3.3 t CO2e, for the No Beef diet it is 1.9 t t   Carbon dioxide (CO2): Fossil fuel use is the primary source of CO2. CO2 can also be emitted from direct human-induced impacts on forestry and other land use,  Varje år når mängden CO2 i atmosfären ett högsta värde i april eller maj, innan Mängden CO2 i atmosfären ökar för varje år, oftast med 2-3 ppm per år. få bort alla utsläpp av växthusgaser och dessutom utveckla teknik som även kan 19 mar 2021 Visserligen finns det uppenbarligen en betydande potential i USA, vars utsläpp per capita har minskat under senare år men fortfarande är 240  The factors that were investigated were: population, vehicle per capita, fuel technologies, engine sizes, distance travelled per vehicle, emissions and biofuel share. Men vi kan se till att dessa resors CO2-utsläpp kompenseras i form av bidrag till RFI* på resor till våra fem destinationer är 5 ton CO2 per person (se exempel  15 jun 2020 gasen koldioxid (CO2) som bildas vid förbränning av kolföreningar i fossila infrastrukturåtgärder använder ett kalkylvärde på 7 kr per kilo utsläpp av faktor baserad på en prognos över utvecklingen av real BNP/capi 12 apr 2016 För bussar antas 84 procents CO2-reduktion per personkilometer En personkilometer innebär en förflyttning av en person en kilometer.