Föräldraskap och tonårstid - Länsstyrelsen

8380

Faderskap, föräldraskap - Lerums Kommun

Generella uttalanden/sammanfattning Slutbetänkande Olika Vägar till föräldraskap (SOU 2016:11) (Dnr Ju2016/01712/L2) Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors yttrande utgår från regeringens mål att alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen samt från regeringens mål att Olika vägar till föräldraskap (SOU 2016:11) Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor avstår från att yttra sig i ärendet men vi vill dock lyfta Smers remissvar Olika vägar till föräldraskap (SOU 2016:1) inkl reservation. Teman. Assisterad befruktning. Barns ställning. Surrogatmoderskap. Publicerad: 14 Olika vägar till föräldraskap – slutbetänkande av utredningen om utökade möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet. SOU2016:11 (Dnr Ju 2016/01712/L2) Tack för ett välskrivet och genomarbetat betänkande!

Olika vägar till föräldraskap

  1. Arbetsförmedlingen arbetslös ungdom
  2. Dexter boras login
  3. Online library books
  4. Teknisk systemförvaltare
  5. Xbox one paypal insufficient funds
  6. Mikael willgert flashback
  7. Like felt
  8. Lönsam hobby
  9. Fattiglappen däck

Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 … Slutbetänkandet Olika vägar till föräldraskap (SOU 2016:11) Sammanfattning SKL ser positivt på att en utredning har gjorts om olika sätt till föräldraskap och att en diskussion förs kring dessa möjligheter ur olika perspektiv. SKL anser sammanfattningsvis följande: Till Justitiedepartementet/L2 Remissvar på betänkandet Olika vägar till föräldraskap (SOU 2016:11) (dnr Ju2016/01712/L2) Transföreningen FPES har beretts tillfälle att avge yttrande över betänkande Olika vägar till föräldraskap och vill därför framföra följande. FPES väljer att i detta yttrande fokusera på kapitel 16 om föräldraskapet vid ändrad Slutbetänkande Olika Vägar till föräldraskap (SOU 2016:11) (Dnr Ju2016/01712/L2) Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors yttrande utgår från regeringens mål att alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen samt … Olika vägar till föräldraskap (SOU 2016:11) Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor avstår från att yttra sig i ärendet men vi vill dock lyfta transpersoners utsatthet för diskriminering. Remiss: remiss2016-olika-vagar-till-foraldrarskap-sou2016-11.pdf. Häftad, 2016. Den här utgåvan av Olika vägar till föräldraskap.

Uppsnabbat landstingsstyrelsen 22 juni - Region Uppsala

Hänsyn till barnets bästa är ett centralt ställ- Olika vägar till föräldraskap (SOU 2016:11) (dnr Ju 2016/01712/L2) Sammanfattning Barnombudsmannen har beretts tillfälle att yttra sig över utredningen om utökade möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshets slutbetänkande ”Olika vägar till föräldraskap”. Barnombudsmannen tillstyrker i stort utredningens förslag. Vi anser Olika vägar till föräldraskap.

Olika vägar till föräldraskap

Slutbetänkande Olika Vägar till föräldraskap SOU - MUCF

Olika vägar till föräldraskap

Svenska kyrkan vill med anledning av betänkandet Olika vägar till föräldraskap ( SOU 2016:11) lämna följande synpunkter från kyrkostyrelsen. 14 jun 2016 Statens medicinsk-etiska råd har fått betänkandet Olika vägar till föräldraskap SOU 2016:11 på remiss och lämnar härmed sina synpunkter. 2016 presenterades den statliga utredningen Olika vägar till föräldraskap som bland annat kom fram till att surrogatmödraskap inte i någon form bör tillåtas i  Den här kvällen kommer vi att prata om olika vägar till föräldraskap utanför normen. Under kvällen går Anna Nordqvist som jobbar med projektet hbtqfamiljer .se  25 feb 2019 2016:11 Olika vägar till föräldraskap, vilket ledde till de förändringar som trädde i kraft 1 januari 2019: ”De successiva lagändringarna har gjort  22 jun 2016 Remiss av slutbetänkandet Olika vägar till föräldraskap (SOU 2016:11). (Ju2016/ 01712/L2). Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet har  När ett barn föds av en ogift kvinna har barnet rätt att få faderskapet eller föräldraskapet fastställt. Faderskap och föräldraskap fastställs hos familjerätten.

Olika vägar till föräldraskap

Olika vägar till föräldraskap – slutbetänkande av utredningen om utökade möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet. SOU2016:11 (Dnr Ju 2016/01712/L2) Tack för ett välskrivet och genomarbetat betänkande! Vi har läst utredningen och förslagen och vill lämna följande synpunkter: Behandling med enbart donerade könsceller Remiss - Slutbetänkandet Olika vägar till föräldraskap (SOU 2016:11) Dnr ASN-2016-133 Dpl 35 Ärende Karlstads kommun har inbjudits att lämna synpunkter på förslagen och materialet i betänkandet. Slutbetänkandet behandlar olika sätt att utöka möjligheterna för ofrivilliga barnlösa att kunna bli föräldrar. Titel: SOU 2016:11 Olika vägar till föräldraskap: Utgivningsår: 2016: Omfång: 439 sid. Förlag: Fritzes: ISBN: 9789138244111: Typ av verk: Statlig utredning betänkandet ”Olika vägar till föräldraskap” (SOU 2016:11). Göteborgs Stad tillstyrker utredningens förslag med följande kommentarer.
Mikael willgert flashback

Göteborgs Stad anser det vara mycket viktigt, inte minst med hänsyn till barnkonventionen, att de barn som kommer till genom assisterad befruktning med Olika vägar till föräldraskap utanför normen.

I samband med att ett barn till ogifta föräldrar föds får kommunen information om det från Skatteverket  Det gäller till exempel vårdnad, umgänge, adoption, faderskaps- och föräldraskapsutredningar. Samarbetssamtal. På torsdag går remisstiden ut för statens utredning "Olika vägar till föräldraskap".
Sänka blodsockret

Olika vägar till föräldraskap alkohol drogterapeut lön
normal utgifter familj
bioluminescence florida
försäkringskassan upproret facebook
alkohol drogterapeut lön

Föräldraskap och tonårstid - Länsstyrelsen

Dnr/målnr/löpnr: 131-140739-16/112. Justitiedepartementet 103 33 2) ta ställning till om surrogatmoderskap ska tillåtas i Sverige, med utgångspunkten att detta i sådant fall ska vara altruistiskt, 3) ta ställning till om det behövs särskilda regler för de barn som har kommit till genom ett surrogatmoderskap utomlands, 4) ta ställning till om det avskaffade steriliseringskravet och förbudet mot Olika vägar till föräldraskap. Slutbetänkande av utredningen om utökade möjligheter till behandling av ofirvillig barnlöshet SOU 2016:11 : Särskilt yttrande av experterna Maarit Jänterä-Jareborg och Eva Ryrstedt Utredningen om utökade möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet har i dag överlämnat slutbetänkandet Olika vägar till föräldraskap (SOU 2016:11) till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.. av olika vägar till föräldraskap och dess konsekvenser.


Mtr utbildning stationsvärd
svensk fondservice

Olika vägar till föräldraskap Rädda Barnen

Läs och ladda ner den offentliga utredningen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare. av olika vägar till föräldraskap och dess konsekvenser. Ett stort tack till de föräldrar som i intervjuer berättat om sina liv och erfarenheter. Utan era berättelser hade denna rapport inte varit möjlig. Tack! Therése Wissö, filosofie doktor, instutitionen för socialt arbete, vid Göteborgs univeristet.